Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

Aktualności


Informacje

Artykuły do numeru 6 czasopisma pt. „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych” prosimy przysyłać najpóźniej do końca lutego 2021 roku na adres: zeszytnaukowy@ajp.edu.pl

Schemat artykułu naukowego w języku ukraińskim:

 • imię i nazwisko Autora (z lewej strony)
 • nr orcid;
 • nazwa Uczelni;
 • tytuł tekstu (na środku strony);
 • abstrakt (ok. 150 słów);
 • słowa kluczowe, max 5 słów;
 • treść (wstęp, dotychczasowy stan wiedzy, powód prowadzenia badań, cel artykułu, wnioski);
 • bibliografia;
 • tytuł po polsku;
 • abstrakt po polsku (ok. 150 słów);
 • słowa kluczowe po polsku, max 5 słów;
 • tytuł po angielsku;
 • abstrakt po angielsku (ok. 150 słów);
 • słowa kluczowe po angielsku (key words), max 5 słów;
 • krótka informacja o autorze: imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja (uczelnia, instytut, katedra, miejscowość), adres e mail.

Przykład:

Anna Kowalska

nr orcid ………………

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Tradycyjne media w Internecie

Abstrakt – w tym samym języku co cały artykuł (ok. 150 słów).

Słowa kluczowe – w tym samym języku co cały artykuł (max 5 słów).

Dalej według powyższego schematu.