Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

Dla autorów - zasady publikacji

W załączonym pliku przedstawiamy:

a)правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт в Україні.
Zasady przygotowania publikacji UKR