Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”

Науково-періодичне видання «Науковий зошит украінознавчих праць»

Засади рецензування ― процедура


 1. 1.Автори, які надсилають статтю до науково-періодичного видання “Зошит наукових українознавчих праць”, тим самим дають згоду на процедуру рецензування, яку прийняла редакція
 2. 2.Процедура рецензування статей відповідає вимогам, які описані у брошурі Міністерства Науки та Вищої Освіти у пп. “Добрі практики в рецензійних процедурах у Польщі”, Варшава 2011.
 3. 3.Надіслані тексти ― в рамках т.зв. вступної рецензії ― оцінюються формально та за тематикою членами редакції. Якщо немає зауважень, стаття направляється двом фаховим рецензентам, що не входятьдо складу редакції та спеціалізуються в тій галузі, до якої належить надіслана стаття. Рецензент не може бути з того ж навчального закладу, де працює автор статті. Особа, що рецензує, не може бути у службових чи близьких особистих стосунках (конфлікт інтересів) з автором рецензованої статті.
 4. 4.Праці оцінюються на основі довіри та анонімно (на засадах double-blind review). Зберігається умова взаємної анонімності рецензента та автора статті.
 5. 5.Особам, які рецензують, не можна поширювати даних про статтю перед її публікацією.
 6. 6. Рецензенти, крім істотних зауважень, зазначають у формулярі рецензії свої висновки, які повинні братися під увагу редакцією збірника:
  • текст придатний до публікації у тому вигляді, у якому поступив;
  • текст може бути надрукований після внесених поправок;
  • текст вимагає внесення істотних поправок і повторного рецензування;
  • текст не надається до публікації.
 7. 7.Після процедури рецензування, автор тексту має бути проінформований про висновки та отримує рецензію, але без повідомлення прізвища рецензента. Прізвища рецензентів, які співпрацюють з редакцією, публічно подаються раз в рік на інтернет-сторінці збірника.
 8. 8.Після висновку про публікацію тексту, проходить консультація на рівні автор ― редакція щодо внесення можливих змін та поправок у тексті.
 9. 9.Остаточно статтю пропонує до друку Головний редактор ― на основі аналізу зауважень, які містяться в рецензії та остаточної версії статті, яку надав автор.